תפריט יומי

9.90 

מחיר ל-100 גר'

9.90 

מחיר ל-100 גר'

16.00 

מחיר ליחידה

9.90 

מחיר ל-100 גר'

9.90 

מחיר ל-100 גר'

4.00 

מחיר ל-100 גר'

6.90 

מחיר ל-100 גר'

9.90 

מחיר ל-100 גר'

9.90 

מחיר ל-100 גר'

6.00 

מחיר ליחידה

14.00 

מחיר ליחידה

14.00 

מחיר ליחידה

6.00 

מחיר ליחידה

6.00 

מחיר ליחידה

25.00 

מחיר ליחידה

25.00 

מחיר ליחידה

25.00 

מחיר ליחידה

25.00 

מחיר ליחידה

25.00 

מחיר ליחידה  

9.90 

מחיר ל-100 גר'

9.90 

מחיר ל-100 גר'

6.00 

מחיר ליחידה

9.90 

מחיר ל-100 גר'

19.00 

מחיר ליחידה

19.00 

מחיר ליחידה

19.00 

מחיר ליחידה

26.00 

מחיר ליחידה

26.00 

מחיר ליחידה

7.90 

מחיר ל-100 גר'

9.90 

מחיר ל-100 גר'

7.90 

9.90 

מחיר ל-100 גר'

14.00 22.00 

מחיר ליחידה

14.00 22.00 

מחיר ליחידה

14.00 22.00 

מחיר ליחידה

14.00 22.00 

מחיר ליחידה

14.00 22.00 

מחיר ליחידה

7.90 

מחיר ל-100 גר'

7.90 

מחיר ל-100 גר'

7.90 

מחיר ל-100 גר'

30.00 60.00 

מחיר ליחידה

30.00 60.00 

מחיר ליחידה

30.00 60.00 

מחיר ליחידה

30.00 60.00 

מחיר ליחידה

30.00 60.00 

מחיר ליחידה

30.00 60.00 

מחיר ליחידה

30.00 60.00 

מחיר ליחידה

12.00 

מחיר ליחידה

10.00 

מחיר ל -3 יחידות

15.00 

מחיר ל -10 יחידות